, ,

Νίκος και Νόπη – 7 Μαϊου 2016

Φωτογράφιση Αρραβώνα – Φωτογράφιση Αρραβώνα στον Ακροπόταμο Θεσσαλονίκης. Φωτογράφιση NextDay στο σημείο που το χωρίο βλέπει τον Αξιό ποταμό.

Scroll Up